1 2 3 ...

گزیده ای از بیلبوردهای فاز چهارم "الو پنجره" سامانه ارتباطی ویستا بست

بیلبوردهای فاز چهارم "الو پنجره" سامانه ارتباطی وی ...

انتظارها به پایان رسید: الو پنجره را باز کن ویستا بست را صدا کن.

فاز سوم کمپین "الو پنجره" فعالیت خود را آغاز کرد. ...

اخبار