برگزاری مسابقه "پیش بینی گروه بندی جام جهانی روسیه"

⚽️تیم های هم گروه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ را پیش بینی کنید و به قید قرعه یکی از برندگان ما باشید
نفر اول : پیش بینی صحیح ۳ تیم
نفر دوم : پیش بینی صحیح ۲ تیم
شرکت در مسابقه از طریق ربات تلگرام ویستابست